A The Big Ben School, no només es pot aprendre bé un idioma estranger sinó també aconseguir una titulació reconeguda a nivell internacional, la qual cosa millorarà el currículum i el grau de satisfacció de l’alumne.
L’escola gestiona les candidatures i prepara l’alumne amb un curs especial de tècniques d’examen.
Abans  de  formalitzar  la  matrícula  per  a  qualsevol  examen oficial de Cambridge, els  alumnes  realitzen un Test Diagnòstic.  Aquest  test és  una  prova  similar   a l’examen real,  que  ens  permet aconsellar i orientar  al  candidat,  sobre   les possibilitats d’èxit  a  l’ examen oficial.
Els  nostres  alumnes  recomanats  que  es  presenten  als  exàmens oficials del PET, FCE, CAE i CPE obtenen  resultats  satisfactoris  en més  del  95% dels casos.

  • TIPUS DE CURSOS D’ANGLÈS

GRUPALS (Grups reduïts): Oferim classes d’Anglès agrupant els nostres alumnes per edat i segons grau de coneixement de l’idioma, que prèviament avaluem mitjançant un test de nivell.

PRIVATE CLASSES: Si el que es desitja és un professor personal o per a un grup molt reduït de persones amb el mateix nivell, oferim la classe privada de dilluns a divendres. És una solució per a tots els alumnes que no trobeu classes disponibles dins l’horari que us agradaria o existeixen unes necessitats específiques.

CONVERSA: Aquestes classes dedicades únicament a conversa, són apropiades sobretot no perdre la fluïdesa oral sobretot enfocada a alumnes que ja han assolit un alt coneixement de l’anglès.