Curs Big Ben Babies
Per a nens i nenes de 3 i 4 anys.
QUÈ ES FA A LES CLASSES DE BABIES A BIG BEN?

A l’edat preescolar no es pot demanar que aprenguin conceptes de llenguatge.

Les classes serveixen per a que el nen o la nena desenvolupi l’hàbit d’escoltar un idioma que no és l’habitual, i anar entenent els missatges que rep.

Es treballa amb un llibre (Greenman & The Magic Forest) que serveix de fil conductor.  Aquest presenta el vocabulari, les frases i les fórmules bàsiques mitjançant activitats de caire lúdic i de manualitats, historietes i cançons.

Els nens no han de portar els llibres de curs cap a casa i no han de portar res quan vénen, ja que tot el material que faran servir i els seus llibres, marcats amb el seu nom, estaran a l’aula.

La/el mestre produeix gairebé totes les instruccions i comentaris en anglès, encara que domina el català i/o el castellà perfectament.  A  vegades, sobretot al principi i per a què el nen se senti segur, és necessari que la professora els deixi clar que els entén.

Es fan moltes activitats mitjançant la tècnica de TPR (Total Physical Response) que combina l’aprenentatge del llenguatge (paraules, frases curtes, cançons)  amb moviments i activitats físiques amb la intenció de millorar el procés d’absorció del llenguatge nou i així donar als nens un context per a fer treballar la memòria.  Es repeteix molt.

També es treballa llenguatge nou fent servir historietes amb personatges entranyables amb els quals els nens se sentin vinculats.  A més a més hi ha una mascota en forma de titella (de guant) que és el Greenman.

Cada trimestre, entreguem als pares un informe en el qual expliquem els conceptes i vocabulari bàsics que han treballat a les classes, i de forma senzilla, fem una avaluació de cada nen(a) sota els conceptes d’atenció, de participació, de comprensió global i de producció oral.

OPCIONS HORÀRIES:

Dilluns de 17:15h. a 18:00h.
Dimarts de 17:15h. a 18:00h.
Dimecres de 17:15h. a 18:00h.
Dijous de 17:15h. a 18:00h.
Divendres de 17:15h. a 18:00h.