Curs Big Ben Children
Per a nens i nenes de 10 a 13 anys.

Cursos d’anglès d’1 hora, dos dies per setmana (dues hores en total). En aquesta edat s’amplia el vocabulari en anglès, es millora la pronunciació i l’habilitat per expressar-se oralment. Els alumnes aprenen a lletrejar amb precisió i també la base essencial de la gramàtica. Els textos escrits són més llargs i complexos i se’n demana una comprensió abstracta.

Previ test de nivell.

OPCIONS HORÀRIES:
Dilluns i dimecres de 18:00h. a 19:00h.
Dimarts i dijous de 18:00h. a 19:00h.