Curs Big Ben Kids
Per a nens i nenes de 7 i 8 anys.
QUÈ ES FA A LES CLASSES DE K2 i K3 A BIG BEN?

Es treballa amb els llibres Kids Box 1 & Kids Box 2 que serveixen de fil conductor. Aquests presenten el vocabulari, les frases i les fórmules bàsiques mitjançant uns personatges (família i amics) i situacions quotidianes que experimenten.

Als primers cursos de primària no es pot demanar que aprenguin conceptes gramaticals de llenguatge, encara que hi són presents i donen vida i direcció al contingut. Aprenen a absorbir l’idioma d’una manera molt més natural a través de la comunicació entre ells i el seu professor o la seva professora, i les situacions i la comunicació entre els personatges del llibre.

El vocabulari és el més important en aquests nivells; els nens aprendran no només paraules sinó grups de paraules més contextualitzats. Es valora molt positivament el bon reconeixement de les paraules i frases apreses i una bona pronunciació.

També durant aquests dos cursos exigim una bona habilitat en el coneixement de la paraula escrita i una pulcra lletra en copiar-les.

Els nens tenen deures o no depenent de la feina que s’hagi fet a classe. En qualsevol cas no requereix més d’uns 15 minuts i sempre amb el cap de setmana de per mig, perquè no interfereixi amb la feina de l’escola.

La avaluació és continuada; s’avalua a nivell d’escriptura i de lectura un cop s’hagi acabat cada lliçó. També tenen una prova oral i una altra de comprensió auditiva al trimestre.

OPCIONS HORÀRIES:
Dilluns i dimecres de 18:00h. a 19:00h.
Dimarts i dijous de 18:00h. a 19:00h.