Curs Big Ben Superkids
Per a nens i nenes de 5 i 6 anys.
QUÈ ES FA A LES CLASSES DE SUPERKIDS A BIG BEN?

A l’edat preescolar i principis de primària no es pot demanar que aprenguin conceptes tècnics de llenguatge, com la gramàtica.

La finalitat de les classes és que els nens desenvolupin l’hàbit d’escoltar un idioma, que no és l’habitual, i a entendre els missatges que reben. Si els nens porten temps amb nosaltres, ho tenen molt interioritzat quan arriben aquí.

Es treballa amb un llibre (Greenman & The Magic Forest B a SK0 i Kids Box Starter a SK1) que serveix de fil conductor. Aquests presenten el vocabulari, les frases i les fórmules bàsiques mitjançant activitats de caire lúdic i de manualitats, historietes i cançons.

Els nens no han de portar els llibres de curs cap a casa i no han de portar res quan vénen, ja que tot el material que faran servir i els seus llibres, marcats amb el seu nom, estaran a l’aula.

La/el mestre produeix totes les instruccions i comentaris en anglès, encara que domina el català i/o el castellà perfectament ja que, a vegades, és necessari que els nens se sentin ben entesos.

Es fan moltes activitats mitjançant la tècnica de TPR (Total Physical Response) que combina l’aprenentatge del llenguatge (paraules, frases curtes, cançons) amb moviments i activitats físiques amb la intenció de millorar el procés d’absorció del llenguatge nou i així donar als nens un context per a fer treballar la memòria. Es repeteix molt. Al Superkids 0 els nens començaran a veure una mica el llenguatge escrit, però no els exigim una producció polida. Al següent nivell, Superkids 1, sí que demanem un esforç en aquest sentit, encara que els nens madurin a ritmes diferents i s’adaptin com poden, tenint en compte que a l’escola també estan fent el mateix en català, i les lletres en els dos idiomes tenen valors a vegades molt diferents.

També es treballa llenguatge nou fent servir historietes amb personatges entranyables amb els quals els nens se sentin vinculats.

Cada trimestre entreguem als pares un informe en el qual expliquem els conceptes i vocabulari bàsics que han treballat a les classes, i de forma senzilla, fem una avaluació de cada nen sota els conceptes d’ atenció, de participació, de comprensió global i de producció oral. Com ara comencen a veure i copiar paraules de forma escrita, també s’avalua les seves competències en aquests àmbits.

Els nens deixaran els seus llibres a la classe. En el cas dels Superkids 1, però, portaran a casa el CD ROM que acompanya el llibre. Tenint en compte que es farà només 2 unitats cada trimestre, els pares poden ser instrumentals en fomentar l’ús pausat del CD ROM i repetició de les cançons i llenguatge que es tracten a classe.

OPCIONS HORÀRIES:
Dilluns i dimecres de 17:15h. a 18:00h.
Dimarts i dijous de 17:15h. a 18:00h.